Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Exkluzívný zástupca Farmavita na Slovensku – FarmaProf.s.r.o.

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

FarmaProf s.r.o.,

Osuského 36,

85103 Bratislava

IČO:50017900 | IČ DPH: SK21201658512  | DIČ: 2120168512

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN/SWIFT: SK681100 0000 002949012680 / TATRSKBX

Zodpovedná osoba: Igor Shyshanov

Mobil: +421 919266270. +421 919266271 (od 9:00 do 17:00)

e-mail: info@farmavita.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcimi a spoločnosťou FarmaProf s.r.o., IČO 50017900 (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.farmavita.sk (ďalej len "obchod").

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v e-shope na internetovej stránke www.farmavita.sk. Výber produktu kupujúci potvrdí kliknutím na ikonku „Do  košíka“ nachádzajúcu sa u ceny produktu. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na tlačidlo nákupného košíka, skontroluje jeho obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby a pod.) a objednávku odošle/potvrdí kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.farmavita.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.farmavita.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.


3.  MOŽNOSTI PLATBY


-  Bankový prevod 

Platbu môžete uskutočniť vopred bankovým prevodom na náš účet. Po odoslaní objednávky sú Vám potrebné údaje (číslo účtu, čiastka, variabilný symbol = číslo objednávky) zaslané emailom a súčasne sú zobrazené na obrazovke. Peniaze sú pripísané na náš účet v priebehu 2 pracovných dní. V prípade, že je tovar skladom, odosielame zásielku ihneď po pripísaní platby. Pri prevzatí zásielky už neplatíte nič.

    ·         Platby v € (EUR):


                IBAN/SWIFT: SK681100 0000 002949012680 / TATRSKBX

                                     Tatra banka, a.s.

     ·         Platby v Kč (CZK):


               IBAN:CZ7355000000009711849001

                       Raiffeisen BANK


- Kartou online 

Po vytvorení objednávky dôjde k presmerovaniu na platobnú bránu CardPay, kde zadáte všetky potrebné údaje. V prípade úspešnej platby je objednávka okamžite uhradená a ak je tovar skladom, zásielku ihneď expedujeme. Pri prevzatí zásielky už neplatíte nič.


- Dobierka

Prepravcovi  uhradíte čiastku pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo podľa možností.


- V hotovosti 

Ak si chcete tovar převezmout osobne, zaplatíte tovar v kancelárii spoločnosti. O možnosti osobného odberu ste informovaní emailom.


 4. Dodacie podmienky

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS. Predávajúci je povinný do 2 dní od vytvorenie objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak alebo, ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností a v čo najkratšom čase.
Výberom spôsobu dopravy dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo).
Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a GLS dostane kupujúci spolu s tovarom. Doklad o zaplatení  kuriérovi si odložte a priložte k nášmu FA daňovému dokladu!!!

5. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa tovar rozhodne kupujúci vrátiť, kontaktuje predávajúceho telefonicky, emailom alebo vyplnením formuláru v e - shope.
Tovar kupujúci pošle na nižšie uvedenú adresu cez akúkoľvek prepravnú spoločnosť. Tovar musí byť zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Tovar, ktorý vraciate, však musí byť v takom stave, aby ho bolo možné predať iným zákazníkom. Musí byť nepoškodený, v originálnom obale (pokiaľ je to možné a zničenie obalu si vyžaduje vyskúšanie výrobku). Výrobky predané „na objednávku“ sa nevracajú, ale môže sa kupujúci dohodnúť s predávajúcim o odkúpení za sumu, na ktorej sa obidve strany dohodnú). O prevzatí vrátenej zásielky a o prevode sumy za vrátený tovar Vás budeme informovať. 
Pri vrátení kompletnej objednávky sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť plnú sumu za vrátený tovar..

Adresa pre vrátenie tovaru:

FarmaProf s.r.o. 
Kubinská 31
85101 Bratislava/SK 
Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu vzniknutú pohľadávku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru prevodom na účet.
Tovar, ktorý bude naspäť odoslaný na dobierku, nebude prevzatý a zásielka sa Vám vráti naspäť. Peniaze vraciame podľa dohody

6. Neprevzatie tovaru

V prípade, že si zákazník tovar nepreberie (na pošte do 10 kalendárnych dní, alebo od kuriéra po dvoch pokusoch o doručenie), pri jeho ďalšom prípadnom budúcom nákupe, máme právo upraviť podmienky platby a to ak: si zvolí opäť dobierku, automaticky mu bude vystavená faktúra na platbu vopred na účet. Do faktúry mu budú zarátané aj poplatky vzniknuté z predošlej neprebratej objednávky (poplatok, ktorý musíme uhradiť pri vrátení zásielky). Po pripísaný sumy na náš účet bude objednávka okamžite expedovaná.

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu na info@farmavita.sk alebo telefonicky na 0919266270, 0919266271. V prípade, že predávajúci nedokáže z dôvodu vyššej moci alebo z iných technických dôvodov tovar dodať, informuje kupujúceho o tomto dôvode čo najskôr. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote do 14  dní. 

8. Vrátenie alebo výmena tovaru

Obsah výrobku nesmie byť spotrebovaný viac ako z jednej štvrtiny objemu. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Tovar môžete vrátiť do 14 pracovných dní bez udania dôvodu. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Cena zaplatená za poštovné a balné sa nevracia!
Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. 

9. Záverečné a prechodné ustanovenia

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.